Biały wywiad

Biały wywiad to forma działań wywiadowczych oparta na pozyskiwaniu informacji z ogólnodostępnych, jawnych źródeł (open- source). Ma on znaczenie głównie w biznesie jako podstawa do podejmowania decyzji, dostarczania wiedzy o branżowych trendach, czy dostarczaniu informacji o potencjalnie nowych kontrahentach i współpracownikach. Monitorowanie rynku przy użyciu białego wywiadu umożliwia niektórym firmom wyprzedzanie konkurencji o krok. Coraz większa świadomość możliwości jakie stwarzają uzyskane w ten sposób informacje, powoduje że biały wywiad coraz stosują także osoby prywatne.

 

Zastosowanie białego wywiadu

Z białego wywiadu korzystają wszyscy, którzy pragną pozyskać informacje o wybranej osobie, bądź podmiocie, a są to zwłaszcza:

Biały wywiad

Biały wywiad – zaawansowane techniki pozyskiwania danych.

 • Przedsiębiorstwa – o działaniach konkurencji i trendach rynkowych
 • Pracownicy działów kadr – o kandydatach do pracy, lub osobach już pracujących w danej firmie, szczególnie dotyczy to osób na wysokich stanowiskach
 • Wierzyciele – o dłużnikach uchylających się od uregulowania należności, bądź ukrywających majątek
 • Politycy – o nastrojach społecznych, czy przeciwnikach politycznych
 • Osoby prywatne – o małżonkach i partnerach podejrzewanych o niewierność

 

Źródła informacji z których czerpie biały wywiad

Pozyskiwanie danych w ramach białego wywiadu jest całkowicie legalne, etyczne i sprowadzaj się do korzystania z ogólnodostępnych źródeł wiedzy. Do pozyskania danych przez specjalistyczne firmy wykorzystuje się narzędzia pozwalające na monitoring mediów, automatyczną analizę zgromadzonych danych oraz tworzenie schematów relacji i powiązań pomiędzy monitorowanymi osobami. Informacje jakie można zdobyć w ramach białego wywiadu pochodzą z poniższych źródeł:

 • Internet – strony www, media społecznościowe, portale specjalistyczne, branżowe i tematyczne
 • Materiały komercyjne -oferty handlowe, materiały promocyjne i marketingowe dostępne publicznie
 • Informacje które firmy muszą ujawnić zgodnie z przepisami prawa (sprawozdania finansowe, bilanse, raporty)
 • Komunikaty prasowe
 • Przekazy radiowe i telewizyjne
 • Publiczne wypowiedzi
 • Ogólnopaństwowe rejestry
 • Dzienniki urzędowe

Zwieńczeniem białego wywiadu jest raport, zawierający podsumowanie osiągniętych wyników. Z tego powodu osoby zajmujące się białym wywiadem muszą posiadać umiejętność analitycznego myślenia, łączenia zdarzeń i faktów, oraz umieć jasno i zwięźle formułować myśli, tak aby treść raportu była czytelna i zrozumiała dla odbiorcy.

 

Ochrona danych elektronicznych staje się co raz ważniejsza, gdyż większość cennej informacji istnieje dziś właśnie w formie cyfrowej. Chroń swoje dane z nami. 

Ochrona danych