Odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych mechanicznie

Naprawa i odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych mechanicznie.

Możliwości uszkodzeń dysków jest bardzo wiele. Dla uproszczenia ich klasyfikacji podzielono je na kilka podstawowych Kategorii.

Główną kategorią jaką wyróżniamy są uszkodzenia fizyczne.

Uszkodzenia wewnętrzne – fizyczne naruszają fabryczny kształt fizycznych elementów dysku twardego.

Należą do nich m.in.

  • uszkodzenia głowic
  • zarysowania powierzchni talerzy
  • parkowanie głowic w niewłaściwej pozycji i przyklejenie jej do talerza
  • uszkodzenia silnika, zatarcie łożysk itp.

Takie uszkodzenia wymagają odpowiednich warunków do przeprowadzenia procedury odtwarzania danych.

Kolejną kategorią są uszkodzenia logiczne.

Należą do nich m.in:

  • usunięcie danych z nośnika;
  • format partycji lub dysku twardego;
  • uszkodzenia partycji dysku twardego;
  • uszkodzenie MBR lub GPT (partycja typu RAW);
  • wirus komputerowy.

Naprawianie dysku uszkodzonego mechanicznie często prowadzi do usunięcia wszystkich danych z nośnika. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy nie tylko naprawią nośnik ale również dają gwarancje odzyskania wszystkich danych, które na nim się znajdują.

Mechaniczne uszkodzenie dysku twardego.

Mechaniczne uszkodzenia dysku twardego najczęściej występują w przypadku w sytuacjach gdy sprzęt komputerowy nie jest odpowiednio zabezpieczony. Warto zabezpiecać swój nośnik danych na wypadek upadku. Objawami wystąpienia uszkodzenia mechanicznego dysku twardego jest głośna lub dziwna praca nośnika danych. Do podstawowych czynników powodujących mechaniczne uszkodzenie dysku są zarówno wstrząsy i uszkodzenia, zgniecenia i odkształcenia, a także temperatura, która jak jest za wysoka to powoduje mikroodkształcenia termiczne prowadzące do uszkodzenia głowic lub platerów. Wysokie temperatury mogą prowadzić również do dekalibracji głowic. Warto zwracać uwagę na odpowiednią temperaturę, ponieważ większość dysków nie jest zamknięta hermetycznie.

Do mechanicznych uszkodzeń dysku zaliczamy również awarie silnika lub łożyska. Oprócz mechanicznego uszkodzenia nośnika wyróżniamy także elektroniczne uszkodzenie dysku. Oba uszkodzenia są bardzo trudne do naprawy, a ich nieprawidłowa naprawa może skutkować utratą wielu danych.

W sytuacji problemu z mechanicznym uszkodzeniem dysku twardego warto zgłosić się do nas po fachową pomoc przy odzyskiwaniu danych utraconych z dysku.

Dyski uszkodzone elektronicznie