Kasowanie danych Poznań

Kasowanie danych Poznań

Kasowanie danych Poznań

Kasowanie danych to oferta skierowana dla osób, które z różnych przyczyn mogą potrzebować trwałego pozbycia się plików z dysku. Może okazać się przydatna na przykład w sytuacji, gdy chcemy sprzedać swój stary dysk, na którym przechowywaliśmy nasze prywatne zdjęcia. Usługa ta wykorzystywana jest również przez firmy podczas modernizacji. Kiedy dyski wymieniane są na nowe, stare – na których mogą znajdować sie poufne informacje – poddawane są pewnemu i permanentnemu wyczyszczeniu danych. Decydując się na taką usługę należy być jednak ostrożnym, ponieważ raz skasowanych danych już nie będziemy w stanie odzyskać. Aby uniknąć nieprzyjemnych wypadków, należy wykonać kopię zapasową plików znajdujących się na dysku.

Standardowe formatowanie dysku

Formatowania dysku możemy dokonać w praktycznie każdym używanym obecnie systemie operacyjnym. Nie jest to jednak właściwa metoda, jeśli chcemy mieć pewność, że dane z dysku nie zostaną przez nikogo odzyskane. Polega ono jedynie na oznaczeniu danych jako usunięte i „ukryciu” ich przed użytkownikiem, a nie rzeczywistym wymazaniu ich z pamięci.

Kasowanie sprzętowe

Metoda kasowania sprzętowego stosowana jest zazwyczaj jedynie przed oddaniem dysków do utylizacji. Polega ona na poddaniu nośników danych działaniu silnego pola magnetycznego. Pole magnetycznie bezpowrotnie niszczy wszelkie dane zapisane na nośniku. Jednocześnie, nośnik po takim zabiegu zostanie zniszczony do takiego stopnia, że przestają nadawać się do użytku. Metoda ta może zostać zastosowana jedynie na magnetycznych nośnikach danych, czyli na przykład dyskietkach i tradycyjnych dyskach twardych. Nie zadziała ona na popularnych obecnie dyskach SSD.

Kasowanie programowe

Kasowanie programowe w przeciwieństwie do sprzętowego, nie sprawia, że nośniki danych stają się nieużywalne. Ponadto jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga ono wykorzystania żadnego sprzętu. Serwisanci do jego wykonania potrzebują profesjonalnego oprogramowania Polega ono na kilkurazowym zapisaniu całej pamięci nośnika danych losowym danymi. Ma to na celu sprawienie, że dane których chcemy się pozbyć zostaną wielokrotnie nadpisane, co praktycznie uniemożliwi ich późniejsze odzyskanie w jakikolwiek sposób.

Kasowanie danych