Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu lub przepięciu

Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu lub przepięciu

Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu lub przepięciu

Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu lub przepięciu może być konieczne gdy nastąpi:

  • przypadkowe zwarcie w komputerze np. podczas prac serwisowych;
  • zwarcie spowodowane przez odwrotne podłączenie zasilania;
  • zwarcie powstałe w skutek awarii zasilacza komputerowego;
  • przepięcie w sieci energetycznej;
  • inne zdarzenie którego efektem było uszkodzenie elektroniki dysku twardego;

Odzyskiwanie danych z dysków z uszkodzoną elektroniką jest dosyć proste, jednakże wymaga specjalistycznej wiedzy oraz bardzo dużego zaplecza dysków dawców. Niezbędne jest to aby odpowiednio dobrać właściwą elektronikę i spowodować by zadziałała ona na dysku, z którego odzyskujemy dane.

Zanik napięcia w sieci elektrycznej jest dość powszechnym zjawiskiem. Następuje on zazwyczaj w wyniku wyłączenia prądu przez elektrownię ale może być także wynikiem awarii. Awaria zasilania może dotyczyć sieci elektrycznej jako takiej lub tylko danego urządzenia. Uszkodzenie dysku twardego wymagające odzyskiwania danych może nastąpić w wyniku przypadkowego zwarcie w komputerze np. podczas wykonywania prac serwisowych. Do innych przyczyn można zaliczyć zwarcie spowodowane przez odwrotne podłączenie zasilania czy powstałe w skutek awarii zasilacza komputerowego.

Przepięcia elektryczne są bardzo niepożądane gdyż mogą prowadzić do uszkodzeń różnego rodzaju urządzeń w tym dysków twardych. Uszkodzenie dysku twardego prowadzi do utraty zapisanych na nim danych. Uszkodzenia dysków twardych powstałe w skutek zwarcia lub przepięcia elektrycznego dotyczą zazwyczaj elektroniki dysku twardego i w większości przypadku w profesjonalnym laboratorium odzyskiwania danych możliwe jest odzyskanie utraconych danych.

Procedura postępowania w przypadku utraty danych w wyniku zwarcia lub przepięcia

Jeśli nasz nośnik danych ulegnie awarii w wyniku przepięcia lub zwarcia w pierwszej kolejności taki dysk twardy należy odpiąć od zasilania elektrycznego. Aby nie pogorszyć stanu naszego nośnika i nie utrudnić lub wręcz uniemożliwić procesu odzyskiwania danych nie należy ponownie uruchamiać dysku, ani nie podejmować żadnych prób samodzielnego odzyskiwania danych. Tym bardziej nie należy odkręcać samodzielnie elektroniki w dyskach talerzowych ani nie rozkręcać obudowy dysku SSD. W przypadku uszkodzenia macierzy lub serwera najlepiej po odłączeniu od prądu od razu zadzwonić o profesjonalnego serwisu po wskazówki jak należy dalej postąpić. Kontakt z serwisem, czy to telefoniczny czy osobisty konieczny jest w każdym przypadku utraty danych z nośnika danych.

Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu Poznań

Odzyskiwanie danych z dysku po zwarciu 

Proces odzyskiwania danych

Przed przystąpieniem do odzyskiwania danych w naszym laboratorium, każdy dostarczony nośnik danych poddawany jest analizie uszkodzenia oraz możliwości odzyskania danych. Analiza może być wykonana w trybie standardowym lub ekspresowym. Tryb standardowy jest bezpłatny i trwa ok 7-10 dni roboczych. Z trybu ekspresowego korzystają zazwyczaj firmy które nie mogą sobie pozwolić na przestój spowodowany brakiem dostępu do danych, gdyż taka analiza jest płatna. Tryb ekspresowy powoduje że nasza sprawa uzyskuje najwyższy priorytet i nasi serwisanci zajmują się takim nośnikiem od razu, poza kolejnością zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, aż do czasu uzyskania wyników.

Po analizie, niezależnie od trybu analizy, użytkownik otrzymuje informację czy jego dane uda się nam odzyskać, jeśli tak to w jakim zakresie oraz jakie będą koszty takiej usługi. Na podstawie tych informacji klient podejmuje decyzję czy chce skorzystać z usługi odzyskiwania danych w naszym serwisie. Umówioną kwotę a odzyskiwanie danych klient uiszcza dopiero przy odbiorze odzyskanych danych, po potwierdzeniu że to są te dane które klient chciał odzyskać. Jeśli klient wybrał analizę standardową i nie zdecyduje się na odzyskiwanie danych odbiera swój nośnik danych nie ponosząc żadnych kosztów, w przypadku analizy ekspresowej jedynym kosztem klienta jest koszt analizy w takim przypadku.

Cena odzyskiwania danych uzależniona jest od rodzaju uszkodzenia nośnika danych i stopnia skomplikowania danego przypadku, dlatego każdą sprawę traktujemy indywidualnie i dokładne koszty jesteśmy w stanie przedstawić dopiero po przeprowadzeniu analizy uszkodzenia nośnika danych. Oczywiście jesteśmy w stanie podać orientacyjne koszty usługi odzyskiwania danych zanim przeprowadzimy analizę. Taką informację można uzyskać telefonicznie pod numerem 784 380 784, wystarczy opisać naszemu serwisantowi co się stało a na podstawie naszej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia będziemy w stanie podać mniej więcej widełki cenowe odzyskania Państwa danych.

Odzyskiwanie danych z dysku po przepięciu Poznań

Odzyskiwanie danych z dysku po przepięciu 

Uszkodzona elektronika dysku twardego

Uszkodzenia elektroniki dysku powstałe w wyniku przepięcia lub zwarcia wymagają jej wymiany aby można było skutecznie odzyskać dane. W tym celu nasi serwisanci potrzebować będą innego

dysku twardego o identycznych parametrach jak ten uszkodzony. Jest to tzw. dysk dawca. Zazwyczaj przełożenie identycznej, sprawnej elektroniki wystarcza aby dostać się do zapisanych na dysku danych, ale zdarza się że dysk uszkodzony jest także w logiczny sposób i konieczne będą także inne działania serwisowe umożliwiające odzysk danych. Dostępność dysków dawców, ich ilość potrzebna do odzyskania danych oraz zakres prac nad danym przypadkiem uszkodzonego nośnika danych wpływa na czas procesu odzyskiwania danych oraz jego koszty. To jakiego typu dane utraciliśmy oraz jak one są dla nas cenne decyduje w dużej mierze o tym czy klient zdecyduje się na usługę odzyskiwania danych. Z naszych doświadczeń wynika iż zdecydowanie częściej na realizację takiej usługi decydują się firmy niż klienci indywidualni. Nie ma co ukrywać że odzyskiwanie danych nie jest najtańszą usługą a jak wiadomo firmy przechowują na swoich dyskach znacznie cenniejsze dane, często decydujące o istnieniu firmy, niż odbiorcy indywidualni.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD