Uszkodzenie głowic dysku

Uszkodzenie głowic dysku

Uszkodzenie głowic dysku

Uszkodzenie głowic w dysku jest najczęściej występującym problemem skutkującym utratą danych z talerzowego dysku twardego. Dysk twardy talerzowy, aby mógł posiadać możliwie największą pojemność powinien mieć jedną głowicę na każdą powierzchnię talerzy. Jeśli tak nie jest, to znaczy że ie zamontowano głowic ze względu na zbyt wiele uszkodzeń. W takim przypadku pojemność dysku jest mniejsza i dlatego możemy kupić dyski, o pojemności nie 1TB a 750GB lub 640 GB. W dyskach o takiej nietypowej pojemności brakuje jednej lub więcej głowic, gdyż producent uznał, że nie ma sensu ich wstawiać skoro w procesie produkcji talerzy formowanie ich powierzchni nie przebiegło zgodnie z przewidywaniami.

Co to jest komutator?

Komutator jest to układ scalony napylany na folię ze ścieżkami przewodzącymi sygnał do głowic. Często nazywany jest elektroniką wewnętrzną dysku bowiem pełni on rolę wzmacniacza sygnału z głowic.

Umieszczany jest w możliwie jak najkrótszym miejscu, aby straty impulsów czytanych przez głowice były jak najmniejsze.

W sytuacji uszkodzenia elektroniki zewnętrznej dysku, awaria delikatnego, połączonego z nią układu jest wysoce prawdopodobna. Nie jest możliwa wymiana samego komutatora bez wymiany głowic, gdyż elementy te są ze sobą zespolone i wrażliwe mechanicznie.

Serwisant odzyskujący dane poprzez wymianę głowic musi posiadać:

  • wiedzę o zasadach działania i budowy dysku twardego.

  • odpowiedni sprzęt do wymiany głowic

  • umiejętność doboru odpowiednich głowic do danego nośnika danych

  • manualne zdolności i umiejętność przewidywania różnych sytuacji w trakcie wymiany głowic

  • programistyczną wiedzę z zakresu naprawy oprogramowania strefy serwisowej dysku

  • wiedzę jak dysk donora przekształcić w dysk akceptora (wykonuje się to aby odtworzyć na nim strefę serwisową, gdyby ta uległa uszkodzeniu i nie pozwalała na zapis niezbędnych informacji).

  • znać specjalne techniki wybudzania dysku przy uruchamianiu go

  • ogromną wiedzę o wszystkich systemach plików lub o tym na którym systemie, pracujemy, gdyby uszkodzone głowice uszkodziły jakieś fragmenty obszaru startowego dysku lub inne tablice danych o rozmieszczeniu plików.

 

Uszkodzenie powierzchni talerzy dysku